Nevýrobní operace při plné sledovatelnosti

... Petr Blahoš, 19. 4. 2017 Traceability

Výrobními operacemi rozumíme operace z postupu. Kromě nich se ale při výrobě může vyskytnout pár dalších věcí, které je třeba zaznamenat. Rozebereme si zde nějaké příklady, ať už činností, které přímo patří k výrobnímu postupu, nebo činností na výrobu nějak napojených.

SMD Linka

Jelikož SMD výroba je dnes základem větší elektronické výroby, budeme se k ní čast vracet. Typická SMD linka obsahuje:

 • Nanesení pasty
 • Osazení
 • Přetavení

Některé firmy mají osazování rozdělené do těchto tří operací, jiné mají celé osazování na SMD lince v jedné operaci. Nedá se říct, že by jeden přístup byl lepší než druhý, ale je dobré si uvědomit, že ikdyž je v postupu jen jedna operace, dělá se víc činností, a každá z nich může produkovat nějaký výstup. Kromě toho je už dnes často na SMD lince SPI (3D tester nanesení pasty). Když to sečteme, můžeme zaznamenávat až takovýhle detail:

 • Nanesení pasty:
  • Materiál a šarži pasty
  • Typ a sériové číslo šablony
  • Typ a sériová čísla stěrek
 • SPI:
  • Zpravidla nějaká kvantifikace kvality nanesení
 • Osazení:
  • Jméno programu
  • Seznam materiálů a šarží
 • Přetavení:
  • Jméno programu
  • Teploty, rychlosti, a to v několika časech

Máme možnost tohle všechno nacpat do jedné operací, případně do tří. Lepší ale je nepředstírat žádná zjednodušení, a zaznamenat věci tak, jak nastanou. Jedním z následujících způsobů:

Rozdělené operace pasta, osazení, přetavení

Operace Úkon Pracoviště Pracovník Datum
201011 - Nanesení pasty 1311 - SMD 2 - DEK 328 - Jiří Svoboda 2017-04-05 16:45:02
Materiál: PX0008841 B1700021 SAB001201 X1600001 SQUEF001 X1600008 SQUER001 X1600005
Program: SAMPLEPROD-TOP-V0121
1015 - SPI 1318 - SMD 2 - SPI 328 - Jiří Svoboda 2017-04-05 16:45:53
301021 - SMD 1312 - SMD 2 - Osazovák 328 - Jiří Svoboda 2017-04-05 16:45:54
Materiál: ADZ000012 B1700002 AR0000311 B1700921 AR0000365 B1701043 AR0000047 B1600087 AR0000336 B1703811 ACT003212 B1700531 ACT003211 B1700752 ACE000522 B1700482 ACE001088 B1704473 AU0000318 B1700020
Program: SAMPLEPROD-TOP-V0121
401031 - Přetavení 1315 - SMD 2 - Reflow 328 - Jiří Svoboda 2017-04-05 16:47:01
Program: TP-LF-0053 TEMP-01: 120 TEMP-02: 167 TEMP-03: 168 TEMP-04: 168 TEMP-05: 169 TEMP-06: 245 TEMP-07: 149 TEMP-08: 48
401031 - Přetavení 1315 - SMD 2 - Reflow 328 - Jiří Svoboda 2017-04-05 16:52:01
Program: TP-LF-0053 TEMP-01: 120 TEMP-02: 167 TEMP-03: 168 TEMP-04: 168 TEMP-05: 169 TEMP-06: 245 TEMP-07: 149 TEMP-08: 48

Osazování SMD jako jedna operace

Operace Úkon Pracoviště Pracovník Datum
1011 - Nanesení pasty 1311 - SMD 2 - DEK 328 - Jiří Svoboda 2017-04-05 16:45:02
Materiál: PX0008841 B1700021 SAB001201 X1600001 SQUEF001 X1600008 SQUER001 X1600005
Program: SAMPLEPROD-TOP-V0121
1015 - SPI 1318 - SMD 2 - SPI 328 - Jiří Svoboda 2017-04-05 16:45:53
201021 - SMD 1312 - SMD 2 - Osazovák 328 - Jiří Svoboda 2017-04-05 16:45:54
Materiál: ADZ000012 B1700002 AR0000311 B1700921 AR0000365 B1701043 AR0000047 B1600087 AR0000336 B1703811 ACT003212 B1700531 ACT003211 B1700752 ACE000522 B1700482 ACE001088 B1704473 AU0000318 B1700020
Program: SAMPLEPROD-TOP-V0121
1031 - Přetavení 1315 - SMD 2 - Reflow 328 - Jiří Svoboda 2017-04-05 16:47:01
Program: TP-LF-0053 TEMP-01: 120 TEMP-02: 167 TEMP-03: 168 TEMP-04: 168 TEMP-05: 169 TEMP-06: 245 TEMP-07: 149 TEMP-08: 48
1031 - Přetavení 1315 - SMD 2 - Reflow 328 - Jiří Svoboda 2017-04-05 16:52:01
Program: TP-LF-0053 TEMP-01: 120 TEMP-02: 167 TEMP-03: 168 TEMP-04: 168 TEMP-05: 169 TEMP-06: 245 TEMP-07: 149 TEMP-08: 48

V obou případech se v záznamu operací objevily operace, které nemají vyplněné číslo operace (to znamená, že nejsou v postupu). Takové teď budeme vídat často.

Všiměte si také, že operace Přetavení se několikrát opakuje. To je proto, že deska se v peci zdrží takových 5-8 minut. Tím, že si operaci zaznamenáme vícekrát vlastně získáme informace o prostředí v několika časech, kdy deska byla v peci.

Opravy

Nalezenou chybu je třeba opravit a opravu zaznamenat pomocí speciálního software. Upozorněme zde na to, že chyba byla nalezena na nějaké operaci (AOI, ICT, vizuální kontrola), v traceability systému je zaznamenaná jako chybná, neboli neprovedená operace. Aby mohla výroba pokračovat následující operací, je třeba i tu operaci, na které byla nalezena chyba, provést znovu.

Při opravě je pak dobré zaznamenat, jaká chyba byla opravena, případně jaké materiály (včetně šarží) byly použity. Např. takto:

Operace Úkon Pracoviště Pracovník Datum
501102 - AOI 1403 - AOI 2 328 - Karel Černý 2017-04-06 06:12:42 CHYBA
Defect: 62 U12 Tombstone FP: 177 R4-1 FP: 178 R4-2 Defect: 211 C2-5 Fillet FP: 251 U1-1L
M101 - Oprava 1901 - Oprava 1 328 - Marie Veselá 2017-04-06 10:41:35
Oprava: 62 U12 Oprava: 211 C2-5
Materiál: PX0000304 B1700839
501102 - AOI 1403 - AOI 2 328 - Karel Černý 2017-04-06 11:58:52
FP: 131 R3-1

Zde máme záznam AOI se dvěma chybami, opravu těch dvou chyb, a následně AOI, tentokrát bez chyb.

Oddělení jakosti

Pracovník oddělení jakosti zpravidla na výrobcích provádí několik kontrol. Podle nastavení systému ve firmě to může být:

 • Kontrola prvního kusu po vybraných operacích
 • Namátková kontrola
 • Výstupní kontrola
 • Ve vyjímečných případech i kompletní prohlídka výrobní dávky

Všechny tyto akce je vhodné zaznamenat ke konkrétním vyráběným kusům podobně, jako např. opravu. Celá kontrola jakosti je samozřejmě mnohem komplikovanější a budeme se jí věnovat samostatně. Pro teď nám bude stačit, že zaznamenáme operaci k výrobku. Operace kontroly se vlastně chovají podobně jako třeba AOI. Jestliže byla nalezena chyba, je potřeba vrátit výrobek na opravu, a možná znovu překontrolovat.

Zároveň pamatujme, že kontroly se neprování na všech kusech, ale na nějakém předem určeném vzorku (AQL).

Cokoliv dalšího

Do popisovaného systému lze přidat k jednotlivým výrobkům vpodstatě jakékoliv informace o tom, co se s výrobkem dělo. Namátkou:

 • Poznámky o nestandardních operacích na výrobku, např. kvůli vzorkové výrobě nebo chybám.
 • Informace o testech nebo operacích navíc
 • Informace zvláštním osudu výrobku (použit jako vzorek, použit na testy kontaminace, trhací zkoušky, odeslán do vývoje)

Závěr

Společně s minulým dílem jsme probrali akce, které lze zaznamenávat na jednotlivých výrobcích v rámci jejich životního cyklu ve výrobě, a to jak operace z výrobního postupu, tak jakékoliv doplňkové akce. Příště se pokusíme naznačit, jakým způsobem se na takto sesbírané informace dívat hromadně.


Komentáře byly zrušeny
V EU teď máme složitou situaci s Cookies. Na komentáře jsem používal jistou službu třetí strany. Ta však používá Cookies poměrně, ehm, benevolentně. Tak jsem se rozhodl komentáře zrušit. Pokud chcete, můžete mi napsat přímo