Hlavolam II

... Petr Blahoš, 2. 11. 2018 Python

V minulém díle jsme pomocí OpenCV oskenovali hlavolam a převedli jsme jej do formy, stravitelné pro počítač. Naznačil jsem, že budeme tento hlavolam řešit pomocí počítače. Po rozmyšlení jsem ale došel k závěru, že je to zatím pro to nebohé pachole moc složité (datové struktury, rekurze), takže se věnujeme něčemu jinému, a zde Vám jen předestřu hotové řešení.

Řešení

PUZZLE = [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 7, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 4, 4, 8, 3, 3, 4, 6, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 1, 4, 5, 1, 1, 1, 4, 5, 1, 7, 1, 3, 5, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 4, 9, 4, 9, 6, 7, 5, 5, 5, 8, 7, 6, 6, 8, 5, 0, 0, 0],
  [0, 0, 3, 7, 2, 9, 8, 3, 5, 6, 7, 3, 9, 1, 8, 7, 5, 8, 5, 0, 0],
  [0, 0, 1, 4, 7, 8, 4, 2, 9, 2, 7, 1, 1, 8, 2, 2, 7, 8, 3, 0, 0],
  [0, 7, 2, 1, 8, 5, 5, 3, 1, 1, 3, 1, 3, 3, 4, 2, 8, 6, 1, 3, 0],
  [0, 4, 2, 6, 7, 2, 5, 2, 4, 2, 2, 5, 4, 3, 2, 8, 1, 7, 7, 3, 0],
  [0, 4, 1, 6, 5, 1, 1, 1, 9, 1, 4, 3, 4, 4, 3, 1, 9, 8, 2, 7, 0],
  [4, 3, 5, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 5, 1, 1, 3, 5, 5, 3, 7],
  [2, 7, 1, 5, 1, 1, 3, 1, 5, 3, 3, 2, 4, 2, 3, 7, 7, 5, 4, 2, 7],
  [2, 5, 2, 2, 6, 1, 2, 4, 4, 6, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 6, 5, 1, 8, 8],
  [0, 4, 3, 7, 5, 1, 9, 3, 4, 4, 5, 2, 9, 4, 1, 9, 5, 7, 4, 8, 0],
  [0, 4, 1, 6, 7, 8, 3, 4, 3, 4, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 6, 2, 4, 0],
  [0, 7, 3, 2, 6, 1, 5, 3, 9, 2, 3, 2, 1, 5, 7, 5, 8, 9, 5, 4, 0],
  [0, 0, 1, 6, 7, 3, 4, 8, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 8, 9, 4, 1, 0, 0],
  [0, 0, 2, 5, 4, 7, 8, 7, 5, 6, 1, 3, 5, 7, 8, 7, 2, 9, 3, 0, 0],
  [0, 0, 0, 6, 5, 6, 4, 6, 7, 2, 5, 2, 2, 6, 3, 4, 7, 4, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 4, 4, 5, 7, 3, 4, 4, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
]


def widen_puzzle(puzzle):
  """
  Adds 10 empty cells (value 0) on each side of the field.
  """
  sz0 = len(puzzle)
  sz1 = sz0 + 20
  out = [[0] * sz1 for i in range(sz1)]
  for i in range(sz0):
    for j in range(sz0):
      out[i + 10][j + 10] = puzzle[i][j]

  return out


DIRS = [
  (-1, 1), (-1, 0), (-1, -1),
  (0, 1),      (0, -1),
  (1, 1), (1, 0), (1, -1),
]


def make_border(puzzle):
  """ changes the value to -1 on the puzzle borders. """
  sz = len(puzzle)
  for i in range(5, sz - 5):
    for j in range(5, sz - 5):
      if puzzle[i][j]:
        continue
      for (dx, dy) in DIRS:
        if puzzle[i + dx][j + dy] > 0:
          puzzle[i][j] = -1
          break


def deep_solve(puzzle):
  """ Finds all solutions of the puzzle. """
  puzzle = widen_puzzle(puzzle)
  make_border(puzzle)

  path = [(20, 20), ]
  dirs = []
  visited = set()
  follow_path(puzzle, path, dirs, visited)


def follow_path(puzzle, path, dirs, visited):
  """
  Makes one step in every direction from the last point (path[-1])
  one by one, and recursively calls itself to follow the path.
  """
  if not path:
    return
  for (dx, dy) in DIRS:
    (x, y) = path[-1]
    val = puzzle[x][y]
    (xx, yy) = (x + val * dx, y + val * dy)
    if (xx, yy) in visited:
      continue
    visited.add((xx, yy))
    try:
      path.append((xx, yy))
      dirs.append((dx, dy))

      if 0 == puzzle[xx][yy]:
        continue # outside
      if -1 == puzzle[xx][yy]:
        if puzzle[xx + dx * -1][yy + dy * -1] > 0:
          print_path(puzzle, path, dirs)
        continue # border
      follow_path(puzzle, path, dirs, visited)
    finally:
      del dirs[-1]
      del path[-1]


def print_path(puzzle, path, dirs):
  print("%s, " % (dirs, ))


if "__main__" == __name__:
  deep_solve(PUZZLE)

Pár slov:

 • PUZZLE je to pole, které jsme dostali z algoritmu počítačového vidění v minulém díle.
 • Nejprve jej rozšíříme o 10 prázdných polí z každé strany. Tím pádem nebudeme při skákání muset hlídat, jestli jsme uvnitř pole, nebo ne.
 • Dále na hranici doplníme hodnotu -1. Tím pádem, když skočíme a jsme na hodnotě 0, tak jsme venku. Když jsme na hodnotě -1, tak jsme na hranici, což ovšem ještě není jistě řešení.
 • Když se postavíme na druhé políčko od konce třetího řádku (je tam číslo 3, za ním je 5, tak na tu trojku), a jdeme doleva nahoru, ocitneme se na políčku, které je na hranici, čili vypadá to, že jsme našli řešení. Ale řešení to, jak asi chápete, není.
 • No a pak už jen začneme uprostřed (funkce deep_solve), připravíme pole s dosavadní cestou (path) a s dosavadními směry (dirs) a zavoláme funkci follow_path, která udělá 1 krok (postupně ve všech směrech) a rekurzivně zavolá sama sebe.
 • Cestou si ještě ukládáme navštívená políčka, jinak bychom se mohli zacyklit.
 • Když algoritmus najde řešení, vypíše směry, kterými se postupně má jít. Netvrdím, že ta řešení jsou nejoptimálnější. Vyšla 187 kroků dlouhá.

Komentáře byly zrušeny
V EU teď máme složitou situaci s Cookies. Na komentáře jsem používal jistou službu třetí strany. Ta však používá Cookies poměrně, ehm, benevolentně. Tak jsem se rozhodl komentáře zrušit. Pokud chcete, můžete mi napsat přímo