Odbočka k terminologii

... Petr Blahoš, 4. 4. 2017 Traceability

Předtím, než se budeme zabývat plnou sledovatelností bych se rád zastavil u jedné terminologické zajímavosti. Tou je překlad slova order.

V českých verzích různých ERP systémů se setkáváme nejčastěji s termíny výrobní objednávka nebo výrobní příkaz. Oba znamenají totéž, firma chce po svém výrobní oddělení, aby vyrobilo dávku výrobků. Poskytne k tomu dokumentaci, materiál a čas. Oba pojmy vznikly překladem anglického production order. Je to objednávka? Je to příkaz? Rozkaz? Je to úplně jedno. Faktem je, že výrobní oddělení si zpravidla ve firmě nemůže moc vyskakovat, oddělení plánování jí prostě rozkáže, co má kdy vyrobit. Přesto jsou některá ERP zdvořilejší a hovoří o objednávce, zatímco jiná jsou přísnější a přikazují.

U nákupních a prodejních objednávek se také objevuje termín příkaz, ale už ne tak často. Možná jsme podvědomě zdvořilejší k externímu partnerovi, než ke kolegovi z výroby. Já mám k výrobě blízko, proto budu ve svých textech zdvořilý i k výrobě a budu používat termín výrobní objednávka.


Komentáře byly zrušeny
V EU teď máme složitou situaci s Cookies. Na komentáře jsem používal jistou službu třetí strany. Ta však používá Cookies poměrně, ehm, benevolentně. Tak jsem se rozhodl komentáře zrušit. Pokud chcete, můžete mi napsat přímo