Plná sledovatelnost: pohled shora

... Petr Blahoš, 2. 5. 2017 Traceability

Minule jsme si prošli, co v systému sledování výroby vidíme, když se díváme na jeden kus. To je užitečné pro výrobu toho jednoho kusu (protože hlídáme pořadí provedení operací), a pro analýzu případných problémů u reklamací. Z pohledu vedoucího na dílně, je ale důležitější podívat se na výrobní objednávku jako celek.

Základem pro takový pohled je fakt, že systém sledování výroby udržuje u každého vyráběného kusu informaci o výrobní objednávce. Při pohledu na výrobní objednávku pak lze spočítat a zobrazit kusy, které do ní patří, ale i detailnější informace, jako:

  • Kolik kusů je hotovo na každé operaci
  • Kdo, kdy a kde vyráběl které kusy
  • Na kolika operacích došlo k chybě
  • Průběh objednávky v čase
  • Seznam materiálu
  • Operace navíc, jejich počty a výsledky

Na příklad se prosím podívejte přímo do dema aplikace TracePRO.

K čemu to je

Dosud jsme v souvislosti se sledovatelností hovořili pouze o kvalitativních aspektech. Výroba má ale nějakou vlastní režii, v rámci které je potřeba udržovat přehled.

Mikroplánování

Dílna dostane zpravidla plán na nějaké kratší období, většinou týden. V rámci něj už si dělá plánování sama. K tomu je nutné mít aktuální informace o tom, kolik už se na které výrobní objednávce udělalo.

Odvádění práce do ERP

Traceability systém má samozřejmě informace o vyrobených kusech na jednoho pracovníka. Tyto informace lze použít k naplnění potřebných dat v ERP. Je otázka, zda ten přenos bude plně automatický a online, nebo ručně dávkově s využitím informací z Traceability systému, nebo něco mezi. Zároveň je třeba brát v potaz fakt, že to, co nebylo pro ERP vyrobeno, to ERP nedokáže prodat, takže se nejedná jen o odvádění práce pracovníků, ale také hlášení o počtech ukončených kusů. Na druhé straně, ERP by také mělo mít co nejpřesnější údaje o tom, jaký byl na výrobu skutečně použit materiál.

Vztahu mezi ERP a Traceability systémem se budeme důkladně věnovat jindy.

Kvalitativní statistiky

Traceability systém udržuje výsledek každé operace. Proto lze, velmi zjednodušeně řečeno, tyto operace vzít jednu po druhé, a spočítat, na jaké části z nich byla chyba při pohledu přes:

  • Časové období
  • Pracovníka nebo pracoviště
  • Výrobek, zákazníka, nějak definovanou skupina výrobků

A odtud se už můžeme dostat i k věcem, jako je každodenní automatické reportování, nebo hlášení při překročení nějakých mezí.

Závěr

Dnes jsme se podívali na souhrnná data, která lze z traceability systému získat. Příště už se nevyhneme ošemetnému tématu spolupráce s ERP.


Komentáře byly zrušeny
V EU teď máme složitou situaci s Cookies. Na komentáře jsem používal jistou službu třetí strany. Ta však používá Cookies poměrně, ehm, benevolentně. Tak jsem se rozhodl komentáře zrušit. Pokud chcete, můžete mi napsat přímo