TracePRO podporuje Grafanu

... Petr Blahoš, 6. 4. 2018 Traceability

Jakmile se počítače masově rozšířily a začaly se prodávat jako služba, vzrostla potřeba monitorování. A protože to monitorování řeší problémy lidí od počítačů, byla to oblast, které lidé od počítačů rozumějí, a tím pádem byli schopni vytvořit si kvalitní monitorovací nástroje.

Naproti tomu u monitorovací nástroje výrobních strojů mají dvě obrovské vady: Omezenou funkcionalitu reportování a monitorování, a vendor lock-in. Vendor lock-in řeší TracePRO tak, že sbírá data z různých zdrojů - ať už výrobních (OA, pece) nebo kontrolních (AOI, ICT) zařízení - do jedné databáze. TracePRO tedy má sjednocená data, ale reportování je omezené. Proč tedy nepoužít reportovací nástroje z IT světa?

Grafana

Grafana je systém pro vytváření dashboardů. Primárně vznikl pro dohled na počítačové systémy. Umožňuje vytvořit libovolné množství dashboardů. Každý dashboard obsahuje sadu grafů, nebo obecně vzato panelů. Tyto panely sdílejí časovou osu, a zobrazují data sesbíraná v rámci vybrané časové osy. Například takto:

Grafana - procesor a paměť

Tak, a teď si představte, že se takhle nebudeme dívat na počítač, ale na AOIčko.

TracePRO jako zdroj dat

TracePRO organizuje statistická data dvěma způsoby. Zaprvé, provádí součty počítadel po hodinách, zadruhé, nabízí pohled na počty chyb v krátké minulosti (několik hodin) v reálném čase. Všechna tato data je možné v Grafaně vizualizovat.

Hodinové součty

Pomocí těchto statistik se můžeme dívat na výsledky a statistiku chyb po hodinách, jako vidíte na následujícím obrázku.

Grafana a TracePRO - Pracoviště AOI za jeden den

Ale můžeme se třeba podívat na mnohem delší období.

Grafana a TracePRO - Pracoviště AOI za týden

Grafana nám umožní jednoduše vybrat kratší nebo delší období, a dívat se přesně na ty detaily, které nás zajímají. Můžeme se dívat třeba na celou SMD linku a vidět, kde vznikl výkonnostní problém. Můžeme sledovat kvalitativní ukazatele a porovnávat různé běhy stejné výroby, nebo různé výroby mezi sebou.

Ukazatele v reálném čase

Pokud implementujeme SPC, potřebujeme okamžitě reagovat na to, co se ve výrobě děje právě teď. Např. na AOI nám může běžet okamžitá hodnota DPMO a falešných chyb, spolu s počty vyrobených kusů a detaily chyb za poslední hodinu.

Grafana a TracePRO - Okamžité hodnoty z AOI

Nebo něco podobného pro ICT.

Grafana a TracePRO - Okamžité hodnoty z ICT

Závěr

Grafana není jediné možné řešení pro reportování. Pokud už firma využívá jiný systém, jsme připraveni pomoci s napojením TracePRO. Důležité je držet se principu: Není třeba znovu vynalézat kolo.

O TracePRO TracePRO Demo


Komentáře byly zrušeny
V EU teď máme složitou situaci s Cookies. Na komentáře jsem používal jistou službu třetí strany. Ta však používá Cookies poměrně, ehm, benevolentně. Tak jsem se rozhodl komentáře zrušit. Pokud chcete, můžete mi napsat přímo